Misja

Celem przedszkola The English Preschool jest wykształcenie dzieci odważnych, przebojowych i samodzielnych, dzieci tolerancyjnych oraz wrażliwych na los innych. Dążymy do tego, aby dzieci miały motywację do ciągłego pogłębiania swojej wiedzy, a język obcy będzie dla nich czymś naturalnym. Największą dumą przedszkola The English Preschool jest niewątpliwie ciągły i naturalny kontakt z językiem angielskim. Naszą ambicją jest przygotowanie dzieci do posługiwanie się językiem obcym, rozbudzanie wrażliwości kulturowej i tolerancji wobec odmienności oraz budowanie pozytywnej motywacji do dalszej nauki języków.

Misja
facebook icon